Kultura ekologiczna – główne pojęcia, podstawowe zagadnienia Jeszcze jeden blog WordPress

03-06-2009

Co społeczeństwo wie na temat ochrony przyrody? Relacja z Bolesławca

Filed under: Bez kategorii — Tagi: , , , — admin @ 16:56

Wbrew coraz większemu nagłaśnianiu, informacji, wydawnictwom i akcjami typu „sprzątanie ziemi”, wiedza o ochronie środowiska wydaje się ciągle zbyt mała. Przed okresem wakacji i w czasie wakacji będzie okazja spojrzeć na ekologię wokół nas. Oto kilka podstawowych obrazów zaobserwowanych przez zwykłego spacerowicza chodzącego po mieście lub jeżdżącego rowerem wokół miasta:

-W wielu miejscach leśnych wokół miasta można spotkać przy ścieżkach wysypiska śmieci (gruz, odpady, szkło itp.). Wygląda to tak, że budowniczy domków jednorodzinnych po zakończeniu budowy i sprzątaniu terenu wszystkie śmieci ładują na przyczepę i wywożą „gdzie popadnie”;

-Wokół parkingów leśnych charakterystycznym obrazkiem są sterty puszek po napojach, olejach samochodowych, konserwach itp., opakowania plastikowe, papiery, butelki szklane itp.

-Dzikie wysypiska śmieci poza ogrodzeniami ogródków działkowych (np. „Zielone Oczko” i inne);

-Zanieczyszczenia okolicznych wyrobisk pożwirowych i małych akwenów, można w nich spotkać stare opony, worki foliowe, opakowania itp. Dziwić się tylko należy, że nie stanowi to przeszkody dla wędkarzy łowiących w tych miejscach…

Niepokojącym zjawiskiem jest zaobserwowane wycinanie drzew (kradzież!) w lasach wokół Bolesławca. W rejonie ul. Piastów i Jeleniogórskiej można spotkać świeżo wycięte pnie po brzozach, akacjach a nawet dębach.

Bolesławiec jest miastem zielonym, wokół miasta są Bory Dolnośląskie i to chyba jest naszym największym bogactwem! Zwracamy się do młodzieży i dorosłych: sygnalizujcie wszystkie przypadki dewastacji przyrody, będziemy je publikować, a może uda nam się znaleźć sprawców? Dbajmy o przyrodę…

15-05-2009

Pojęcie kultury ekologocznej

Filed under: Bez kategorii — Tagi: , , , — admin @ 17:35

Przez kulturę ekologiczną rozumiemy ogół zasad , reguł i sposobów ludzkiego działania, zbiorczy dorobek społeczeństw ludzkich ,powstający na podłożu biologicznych i społecznych cech oraz warunków jego bytu wyrażający się stopniem opanowania przyrody, osiągniętym stanem wiedzy i formami współżycia z przyrodą. A zatem celem i podmiotem kultury ekologicznej jest człowiek  – jego stosunek do przyrody ,jego codzienna umiejętność współżycia z nią, zdolność racjonalnego korzystania z niej.
Kultura ekologiczna jest elementem kultury ogólnej człowieka, czyli układem wartości, norm, ideałów, wzorów zachowań i postaw etycznych. Odnosi się do umysłowego i moralnego rozwoju człowieka i pełni ważne funkcje instrumentalne wobec podstawowych potrzeb biologicznych, poznawczych, estetycznych, zdrowotnych itp.

Kultura ekologiczna jest niezbędna każdej jednostce ludzkiej na co dzień , aby nie powodować w szerokim tego słowa znaczeniu degradacji środowiska.
Kształtowanie tej kultury to inaczej edukacja sozologiczna, przez którą rozumiemy świadomie organizowaną działalność nauczyciela, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian biopsychicznych w sferze ucznia.
Prawda to oczywista, że rozwój dziecka w kontakcie z przyrodą przynosi wartości nie dające się wytworzyć w żaden inny sposób. I choć tej prawdzie poświęcono wiele utworów literackich i poetyckich, choć zarówno przyrodnicy ,jak i pedagodzy, a także psycholodzy są zgodni w swoich poglądach, co do znaczenia przyrodniczego środowiska dla rozwoju i wychowania dziecka, to można odnieść wrażenie, że nie czynimy wszystkiego – aby ten fakt oczywisty, tj. Przyroda i Dziecko były sobie najbliższe.
I dlatego w Światowej Karcie Przyrody zwrócono m.in. uwagę na to, że              „ Przyroda powinna być szanowana i jej istotne procesy nie powinny być zmieniane „. Wiadomości ekologiczne winne być szeroko rozpowszechniane wszelkimi możliwymi środkami, a w szczególności  przez nauczanie, uczenie się o środowisku, które powinno stać się częścią ogólnej edukacji już od najwcześniejszych lat.
Wychodzimy z założenia, że człowiek jest częścią przyrody, a także jej eksploatatorem i twórcą jej kształtu oraz najistotniejszym czynnikiem kryzysu ekologicznego, dlatego najcenniejszymi wartościami, jakie należy w nim kształcić i rozwijać są motywy poznawcze emocjonalne i działaniowe, a więc postawy pro-życiowe i proekologiczne.

Powered by WordPress